GIA metoden för bättre arbetsglädje

En beprövad metod som funkar!

I början av 80-talet startade Gunilla Andermo flera projekt för att förbättra arbetsglädjen i Sverige. Tillsammans med andra konsulter utvecklade de ett ramverk för bättre engagemang från personalen som var närmast slutkunden. De människor som faktiskt pratar med kunderna. Med bättre engagemang följde bättre arbetsglädje med massor av bra mätbara effekter. På 80- och 90-talet genomfördes projekt i den privata sektorn, myndigheter och några av de stora sjukhusen med fantastiska resultat. Under 2000-talet skrev Gunilla två böcker om arbetsglädje och Svenskt ledarskap i historiskt perspektiv. Tyvärr gick Gunilla bort under 2020 men vi fortsätter nu med GIAs arbete att förbättra arbetsglädjen i Sverige och världen.

‘”Kunden kommer inte först. Personalen kommer först. Om du tar hand om din personal kommer de ta hand om dina kunder.” Richard Branson

Arbetsglädje processen enligt GIA metoden

Ingredienserna kombineras ihop efter varje arbetsplats speciella behov. Alla ingredienser kan användas eller bara några få. De planeras in efter behov och önskemål från respektive arbetsplats.
Viktigt att detta är med:
A Chefen och arbetsledaren. En chef som tror på, initierar, medverkar i och /eller och stöttar utvecklingsarbetet/förbättringsarbetet visar sig vara den viktigaste framgångsfaktorn.
B Medarbetare = kunskaper om verksamheten
C Projektledare

En arbetsglädje process kan göras som inspirationsföreläsning, workshop eller längre projekt med studiecirklar. Processen kan även göras på organisationens årliga konferens.

‘"Oskar föreläser regelbundet vid vårt årliga evenemang. Förutom att vara inspirerande är han alltid tankeväckande. Han får publiken att tänka och lämna dem med användbara verktyg som de kan använda omedelbart.” Anders Åkerman, Kompetensgruppen.

Ökad arbetsglädje leder till bättre lönsamhet, lägre omsättning av personal och med en extra bonus att det blir riktigt kul att gå till jobbet. Mejla oskar@chikara-consulting.