Styrkebaserat ledarskap

Att arbeta med sina styrkor bidrar till ökad arbetsglädje

Forskning visar att människor som använder sina styrkor varje dag är sex gånger mer benägna att vara engagerade på jobbet! Känner du till dina styrkor? Känner du till dina kollegors styrkor?
Denna utbildning är baserad på Positiv psykologi och styrkebaserat ledarskap. Du kommer lära dig om dina egna styrkor och även dina kollegor.

Vi arbetar med VIA Character strengths som bygger på forskning från Christopher Peterson och Martin Seligman.

‘"Det som bra ledare har gemensamt är att var och en verkligen känner till sina styrkor - och kan anlita rätt styrka vid rätt tidpunkt." Peter Drucker

Lär känna dina och dina kollegors styrkor i denna unika workshop.

Mejla oskar@chikara-consulting.com