Team coaching

Syftet med team coaching är att gå från att vara en sammansatt grupp till ett högpresterande team (hpt) och välmående team (vpt).
I ett sådant team blir 1+1 = 3. Man presterar bra och mår bra. Alla bidrar med sina styrkor och konflikter löses på ett konstruktivt sätt.

Oavsett var en grupp är på den resan finns det utrymme för förbättring. Här kommer team coachen in. Som extern faciliterare guidar coachen med olika övningar som leder till att ni kommer fungera och må ännu bättre.

Sportvärlden är full av exempel på teams som har stått ut och presterat långt över förväntningar. Resurserna har varit sämre än motståndarna men teamet har trots det lyckats. Vad kännetecknar dessa team? Gemensamma nämnare tenderar att vara en stark gemenskap, tydliga roller, att man gör allt för varandra, att man känner till varandras styrkor, att man presterar på topp när det gäller och att man hjälper varandra bli sitt bästa jag. Med hjälp av en team coach kan ni också bygga ett högpresterande och välmående team!

Upplägg? I coaching är varje upplägg unikt baserat på ert nuläge. Övningar anpassas till vad just ni behöver. Tydligare målbild? Förbättra motivationen? Förstå varandras styrkor? Lära er hantera konflikter bättre? Förbättra energin och stämningen?
Innan åtgärd bestäms måste vi tillsammans göra en diagnos på nuläge.

Boka ett första möte där vi går igenom handlingsplan framåt.