Ökad arbetsglädje leder till:

Bättre energi, motivation och effektivitet!
Vilket leder till bättre lönsamhet och lägre personalomsättning!

Bakgrund

I början av 1980-talet började Gunilla Andermo arbeta med "arbetsglädje" -projekt. Tillsammans med ett nätverk av konsulter gjorde de projekt i hela Sverige med det enda syftet att öka arbetsglädjen. De arbetade med företag, statliga organisationer och sjukhus. Ökad arbetsglädje bland kollegor visade sig ha många positiva effekter. Till exempel lägre personalomsättning, bättre produktivitet och mer kreativa lösningar på utmaningar. Projekten initierades från toppen, till exempel av HR, avdelningschef eller VD. Implementeringen inkluderade dock anställda på alla nivåer. Detta innebar att de som arbetade närmast kunderna kunde komma med idéer om hur de kunde förbättra sig. Resultatet? Alla kände sig involverade vilket ökade lycka och engagemang. Som ledde till bättre lönsamhet! Bra för alla. Gunilla har skrivit två böcker om detta.

Forskning om arbetsglädje

I slutet av 90-talet började professor Seligman använda termen "positiv psykologi". Detta innebar att istället för att bara studera personer med psykisk sjukdom började de studera det motsatta. Människor som var glada och mådde bra. Vad gjorde de och vad kan vi lära oss av detta? Chikara använder flera metoder från Positiv Psykologi för att öka engagemang, lycka och välbefinnande på arbetsplatserna.

Arbetsglädje idag?

2016 läste Oskar Andermo, Gunilla son,en rapport från Gallups-forskning som visade att endast 13% av den globala arbetskraften var engagerad på jobbet. Han bestämde sig för att fortsätta Gunillas "arbetsglädje" -projekt. Människor är fortfarande desamma som på 80-talet, men tack vare teknik och snabba förändringar är människor mera stressade än någonsin. Den ursprungliga metoden fungerar fortfarande och är ett kraftfullt sätt att öka engagemang och lycka på jobbet.

Några olika metoder att öka arbetsglädjen:

GIA metoden

GIA metoden

En metod baserad på Gunilla Andermo´s arbete med arbetsglädje.
More info
TUGS Stockholm

TUGS Stockholm

Att "brainstorma" tillsammans i naturen är ett kraftfullt sätt att öka lycka på jobbet. I Stockholm sker TUGs på en stor katamaran.
More info
Fysisk träning

Fysisk träning

Pulslaget är en lagtävling som alla, oberoende av konditionsstatus, kan delta i och på så sätt få stöd och uppmuntran till att förbättra/bibehålla sin kondition.
More info
Mental träning

Mental träning

Mental träning för bättre arbetsglädje. Utvecklat av Lars-Eric Uneståhl, denna metod har använts av miljoner för att fungera och må bättre.
More info

Styrkebaserat

Styrkebaserat

Att lära känna sina egna och medarbetares styrkor ökar arbetsglädjen. Baserat på Positiv Psykologi.
More info
Öka din energi

Öka din energi

En digital workshop för att öka energi för de som arbetar hemifrån.
More info
Team coaching

Team coaching

Team coaching för att skapa ett välpresterande team.
More info