Anton
July 25, 2017
Talk about technology trends
January 1, 2018

Mikael

Jag har varit på en mängd olika workshops som handlar om personlig utveckling och företagande. Ingen har dock varit så kraftfull som TUGS. Att vara till havs tillsammans med Oskar och en grupp med likasinnade var för mig överraskande kraftfullt.